Způsoby řešení stropních konstrukcí

Konstrukce betonových stropů mohou být vytvořeny mnoha odlišnými způsoby. Nejčastěji jsou k tomu využívány technologie skládaného stropu (trámy se záklopem), nebo monolit, panel, případně monolitický montovaný strop (varianty Trime, Miako). Použití betonu ve stropních konstrukcích má celou řadu výhod.

Požadavky obecně kladené na betonové stropy

Stropní konstrukce jsou způsobem, jak od sebe oddělit jednotlivá podlaží. Jejich  konstrukce musí být dostatečně pevná, únosná a kvalitní, aby dokázala přenést  veškeré zatížení v jednotlivých podlažích, které působí do svislých nosných  konstrukcí. Právě díky splnění těchto požadavků zajišťují tuhost a stabilitu staveb. Stropy se skládají z nosné konstrukce, podlah a podhledů, a právě všechny tyto stropní části společně zajišťují požadované funkce. U betonových stropních  konstrukcí může chybět podlaha, nebo i podhled, jejich funkci pak přebírá nosná část stropu.

Jednotlivé statické funkce a požadavky

Vytvářet únosnou a spolehlivou konstrukci je hlavním cílem stropu. Ze statického hlediska jsou považovány za nejdůležitější následující požadavky:

 • únosnost stropu
 • tuhost stropu ve svislém směru
 • tuhost stropu v horizontální rovině
 • požadavek minimální vlastní hmotnosti stropu
 • protipožární požadavky

Nezanedbatelné jsou i akustické požadavky, v nichž je zahrnuta vzduchová  neprůzvučnost a kročejová neprůzvučnost.

 

Přejít na nabídku stropních systémů

Srovnání stropních systémů Miako a Trime

Obecně jsou stropy Miako a Trime velmi podobné. Hlavní rozdíl není v technologii instalace, ale v použitém materiálu. V našich stropních konstrukcích Trime je místo keramického střepu použit beton. Oba systémy jsou v celkové hmotnosti totožné. U nás dáváme přednost betonu hned z několika dobrých důvodů:

 • beton má vyšší únosnost, pevnost i mechanickou odolnost
 • beton vykazuje lepší akustické vlastnosti
 • cena betonu je nižší
 • stropní vložka je pochozí
 • stropní nosníky jsou lehčí - v případě nosníku o délce 7 metrů postačí k přenosu pouze 2 osoby
 • stropní nosník Trime jsme schopni upravit na přání zákazníka. Jeho délku lze dle modulu upravit vždy po 200 mm.

Podrobné informace o tom, jak udělat betonový strop s využitím stropního systému Trime naleznete v tomto odkazu.

Panelové stropní konstrukce

Prefabrikované stropní dílce jsou v tomto případě prvkem, který stavbu jednak  výrazně urychlí a zároveň také usnadní. I když jsou stropní dílce relativně finančně nákladnější, je třeba vzít v potaz, že nepotřebují velké množství doplňkových  investic, jako jsou například betonáž, úprava a omítání podhledů, izolování balkonů, dovazování výztuže atd. Doložení statickým výpočtem je zároveň zárukou kvality produktu. Vylehčení podélnými dutinami usnadňuje manipulaci a pomáhá celkovému odlehčení konstrukce. Není problém tento konstrukční prvek přizpůsobit individuálním potřebám zákazníků, kteří řeší netradičně navržené stavby.

Monolitické stropní konstrukce

Tento typ stropních konstrukcí nachází své uplatnění jak při klasické bytové výstavbě, tak při konstrukci průmyslových objektů i při stavbách občanské vybavenosti. Při jejich realizaci se využívá kvalitní výztuž a moderní technologie bednění. Při ukládání a následném ošetřování betonových směsí jsou vždy dodržovány ty nejvyšší požadavky na kvalitu a přesnost provedení. Navíc veškeré monolitické konstrukce lze zároveň provést i jako pohledové.

Dřevěné skládané stropy

Ve většině případů se jedná z hlediska využití o univerzální konstrukční systémy, které se dají použít u všech typů staveb anebo rekonstrukcí. Důraz je kladen na vysokou kvalitu, jednoduchý montážní postup, dobré užitné vlastnosti a navíc i velmi příznivou pořizovací cenu. Jako konstrukční materiál se zde uplatňují trámy se záklopem.

Článek