Zahradní skalka (okrasné opěrné zdi)

Vždycky jste toužili po krásné skalce na zahradě, ale nemáte na to ty správné podmínky? Vytvořte si ozdobnou opěrnou zeď, která vám skalku nahradí a ještě navíc nebude tak náročná na údržbu. Betonové tvárnice nebo také svahovky udělají stejnou službu jako kameny a navíc budou mnohem stabilnějším konstrukčním prvkem. Posledním krokem, osázením rostlinami, dodáte stavbě zdi výslednou korunu. 

Kde se dají ozdobné opěrné zdi využít

 • pro staticky namáhané zdi
 • jako vyšší obrubníky
 •  závětrné zídky
 • svahové kaskády
 • stěny pergol
 •  stěny parkovacího stání
 • místo suchých kamenných zídek - zahradních skalek

Jaké typy tvárnic jsou pro opěrné zídky vhodné aneb Betonové prvky pro opěrné zdi

Naše firma nabízí v rámci svého sortimentu minimálně 3 druhy prvků, které jsou pro stavbu tohoto typu vhodné:

 •  základovka – ztratné či ztracené bednění - pomocí něj bude mít stavba okrasné zídky velkou pevnost a přesnost, navíc bude trvanlivá, přesto, že bude spojovaná na sucho.
 •  tvárnice pilířová - šedé pilířové tvárnice máme k dispozici ve dvou rozměrech. První, rozměrově menší má šířku 39 cm a druhá, větší 58 cm. Délku mají stejnou, a to 39 cm, výšku totožnou 25 cm. 
 •  zahradní květináče šedé - jejich zajímavý tvar je přímo předurčuje pro využití nejen ve formě dekoračních zahradních květináčů, ale také jako konstrukční prvek pro okrasné a opěrné zídky.

Ve všech zmíněných případech se pochopitelně místo vylití tvárnic betonem využije k jejich vyplnění zemina (ornice) doplněná případně o pěstební substrát. 

Opěrná zeď - jak na to

Stavba kamenné opěrné zdi může být, jak jsme již zmínili výše, nahrazena konstrukčně jednodušší variantou jakou je například opěrná zeď ze ztraceného bednění nebo z betonových pilířových tvárnic. Aby byla práce na zdech maximálně zjednodušená, staví se opěrné zdi v některých případech i bez základu. Jak postavit opěrnou zeď, to je ve stručnosti otázka čtyř základních bodů:

1.    Výběr materiálu - pro výběr materiálu bude pravděpodobně nejdůležitější váš  osobní vkus a názor na to, zda zvolit raději rovné betonové tvárnice, nebo okrasněji pojaté šedé zahradní květináče. Svou roli jistě sehraje i cena konstrukčních prvků. 

2.    Provedení výkopu - v některých případech postačí odstranit vrchní vrstvu zeminy - ornici, dát ji při vykopávání stranou a použít ji posléze k vyplnění otvorů vyskládaných tvárnic. Jinde se naopak vyplatí provést výkop do hloubky 20 - 30 cm, a to zvláště tam, kde se staví opěrná zeď ve svahu. Poté se udusá dno, zasype drenážní vrstvou drceného štěrku a vyznačí se rozměry budoucí zídky.  

3.    Vlastní stavba - jednotlivé tvárnice se kladou do horizontálních vrstev neboli řad. Důležité je ukládat tvárnice pevně a stabilně, neboť jakékoli viklání má vždy zásadní vliv na pevnost celé opěrné zdi. S konstrukcí začínejte vždy v rohu zídky a pokračujte směrem doprostřed. V dalších řadách klaďte vždy jednu tvárnici nad dvě spodní a dále dvě nad jednu. Každá nová řada tvárnic musí trochu ustupovat směrem ke svahu, má-li zeď sloužit jako opěrná. Míru ustoupení odhadněte podle sklonu zdi. Při stavbě opěrné zídky se doporučuje odsadit každou řadu minimálně o 1,5 cm oproti předcházející řadě. Záleží však i na tom, jaké tvárnice jste použili a zda zídku hodláte osazovat rostlinami. Správný sklon stavby opěrné zdi můžete kontrolovat přiložením šablony, například dřevěné lati.   

4.    Vyplnění čili a osazení - jakmile dostavíte opěrnou zeď do požadované výšky, následuje fáze vyplnění jednotlivých tvárnic zeminou a osazení zdi rostlinami.

 

Přejít na produkty z betonu

Co budete potřebovat

Silné paže, pevná záda a dostatečný počet betonových tvárnic. Nevymýšlejte nic složitého a příliš nekombinujte. V jednoduchosti je krása. Jednobarevný podklad například ve formě šedých betonových tvarovek dá vyniknout krásným skalničkám.

Výpočet množství potřebného materiálu

Nezapomeňte, že nejvýhodnější ceny materiálu naleznete vždy přímo u výrobce, to znamená v naší firmě Merit Slatiňany. S materiály zakoupenými u nás se můžete bez  obav pustit do stavby opěrné zdi svépomocí. Cenová nabídka betonových tvárnic je stabilní, nezbývá tedy než propočítat celkovou výšku opěrné zdi na sucho a vynásobit ji šířkou plánované okrasné opěrné zdi. Na tloušťku je počítáno s jednou tvárnicí, tedy s její šířkou. Nakupujte ale s dostatečnou rezervou, kdyby došlo během pokládky nebo převozu na místo k poškození tvárnic. 

Čím osadit suchou zídku

Suché zídky orientované na sluneční stranu můžete osadit prakticky

stejnými rostlinami jako zahradní skalky. Je-li opěrná zeď dobře založena, nemusíte se o ni dál nijak zvlášť starat, a to platí i v případě, že jste ji osázeli vhodnými a méně náročnými rostlinami, jako jsou například lomikámeny (Saxifraga), netřesky (Sempervivum), mateřídouška (Thymus) nebo tařice (Aurinia). Níže uvádíme ještě další příklady možného osázení zahradní skalky, které se stejně dobře uplatní i na ozdobné opěrné zdi.

 • skalničky - trsovité, půdo-pokryvné, nenáročné, s atraktivními květy - tařice skalní ( Aurinia saxatilis), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), zvonek karpatský (Campanula carpatica), dryádka osmiplátečná (Dryas octopetala)
 • trávy – okrasné, trvalé - kostřava sivá (Festuca glauca)
 • dřeviny – nízké keře - ořechoplodec clandonský (Caryopteris clandonensis)
 • trvalky – okrasné, nízké - trávnička přímořská (Armeria maritima)
 • aromatické byliny - mateřídouška citronová (Thymus citriodorus)

Jakmile se rostliny rozrostou, postupně zaplní spáry a betonové kapsy a vytvoří působivé kvetoucí převisy nebo kobercovité bochánky květů a zpestří nejen betonové opěrné zdi, ale i celé zahrady či okolí domů.  

Inspirace