Využití betonových tvárnic v praxi

Prioritní využití pro stavby bez nutnosti dalšího zateplení

V poslední době je kladen stále větší důraz na zateplení bytů a bytových domů. Stále více se snažíme chovat ekonomicky i ekologicky, a tak zateplení hraje významnou roli v životě nás všech. Nad problémem zateplení jsme se zamýšleli i v naší firmě a výsledkem je řada velmi kvalitních betonových tvárnic, určených pro přímou konstrukci staveb bez nutnosti dalšího zateplení. Tyto betonové tvárnice splňují potřebné tepelněizolační požadavky díky vložené polystyrenové vložce.

Další spolehlivou možností zateplení budov již přímo při stavbě je využití konstrukčních bloků z keramzitu. Keramzit beton je dokonalým příkladem zdící tvárnice, která díky zdravotně nezávadnému materiálu - keramzitu vyniká skvělými izolačními vlastnostmi a extrémní odolností vůči teplotám na obou stranách stupnice. Bloky z keramzitu tedy rovněž výrazně napomáhají procesu zateplování budov.

Naše firma se při výrobě betonových prvků specializuje na následující druhy betonových produktů:

 • betonové cihly plné - nacházejí využití při konstrukci pilířů anebo při dozdívkách pohledového zdiva.
 • Kera-PLUS tvárnice - konstrukční prvek vhodný pro vnější nosné obvodové zdivo bez nutnosti dalšího zateplování.
 • BIO-PLUS tvárnice Extra - doporučujeme pro vnější nosné zateplené obvodové zdivo.
 • BIO-PLUS tvárnice rohová - v provedení pravá a levá jsou vhodným stavebním prvkem pro vnější nosné obvodové zateplené zdivo.
 • vnitřní tvárnice betonová - hodí se speciálně pro vnitřní nosné zdivo tl. 25 cm anebo pro objekty nezateplené, jako jsou garáže, sklady, dále pro nezateplené nosné zdivo.
 • betonová tvárnice - keramzit - vhodné stavební prvky pro přípravu pasivních staveb, doporučované rovněž pro nezateplené nosné zdivo, pro nezateplené objekty typu garáží, rovněž pro vnitřní nosné zdivo tl. 25 cm.
 • příčkovka, věncovka - vhodné jako izolační přizdívky a podezdívky skleníků.

 

Přejít na produkty zdící systémy

Způsoby funkčního využití

Bohaté uplatnění nabízí betonové zdící tvárnice jako spolehlivý materiál jednak pro ztracené bednění, pro obvodové stěny, nadezdívky základových pásů, nosníky, vložky pro betonové stropy ale hlavně jako klasický konstrukční materiál.

a) stavební konstrukce

 • dozdívky
 • pohledové zdivo
 • pilíře
 • vnější nosné zateplené zdivo - obvodové
 • vnitřní nosné zdivo
 • nezateplené objekty
 • nezateplené nosné zdivo
 • příprava pasivních staveb
 • přizdívky u skleníků
 • podezdívky u skleníků

 

Využití betonových tvárnic zdaleka nekončí u běžných stavebních prací, ale významným způsobem rozšiřuje řadu materiálů, které lze využít i pro nejrůznější typy zahradních  konstrukcí. Spektrum jejich zahradního využití je opravdu široké.   

b) zahradní konstrukce

 • betonové tvárnice pro opěrné zídky a stěny
 • betonové svahové tvárnice pro zatravnění ploch
 • pohledové zídky
 • plotové podezdívky
 • betonové cihly na plot, oplocení z betonových tvárnic
 • okrasné betonové tvárnice na suché zídky
 • zatravňovací betonové tvárnice

Výhody konstrukcí a staveb z betonových prvků

V dnešní době je beton považován za velmi praktický, spolehlivý a trvanlivý materiál s širokým uplatněním, a to nejen v podobě stavebních tvárnic přímo na stavbách. K jeho oblibě výraznou měrou přispívají jeho mnohé výhody, jako jsou například rychlé konstrukční postupy, pevnost, stálost, ekologické a recyklovatelné materiály, odolnost, zdravotní nezávadnost a vysoká efektivita při zateplování budov díky přídatným materiálům.

Článek