Povrchové úpravy betonu

Není snad univerzálnějšího materiálu, než je beton. Má mnoho podob a při stavbě se uplatní prakticky kdekoli. Povrchovými úpravami se dá změnit takřka k nepoznání a navíc se jimi dají celkově vylepšit jeho vlastnosti. Důležité je zvolit vhodný způsob povrchové úpravy pro danou plochu. Beton má zkrátka ve světě současného stavebnictví své výluční postavení.

Není beton jako beton

Při volbě betonové směsi pro objemnější konstrukce je vždy důležité obrátit se na odborníky. Vzhledem k tomu, že se ve výrobě používají různé druhy základních  vstupních materiálů pro výrobu betonu, je možné jejich vzájemnou kombinací  ovlivnit výsledné vlastnosti betonu. Podle údajů ve stavebních projektech je možné dohodnout objednávku, včetně dopravy na místo stavby. Naši odborníci pak na míru vyberou variantu povrchové úpravy nejvhodnější pro daný typ směsi. Jako výrobci a dodavatelé jsme povinni vydat písemné prohlášení o shodě výrobku s technickými požadavky.

Použití betonu

Podle použití v konstrukci rozlišujeme beton prostý, vyztužený, (s ocelovou výztuží tuhou nebo rozptýlenou) a beton předpjatý dodatečně nebo předem. Beton může být nosný i nenosný, to je výplňový a také tepelně izolační. Existují také dekorativní betony, které dokazují, že dokonale napodobí velké množství přírodních materiálů jako jsou například různé druhy dřeva nebo kamene.

Povrchová úprava betonu obecně

Povrchové úpravy betonu mají nejen funkční mechanické vlastnosti, ale také výrazné dekorativní schopnosti. Dají se použít nejrůznější typy impregnace betonu, beton se dá natírat například hydrofobními nátěry (hydrofobní impregnace), izolačními nátěry, či nátěry protiskluzovými. Povrch betonu se dá brousit, frézovat a leštit. Starší betonové  vrstvy se dají renovovat takzvaným překrytím. Přímo na čerstvou betonovou desku se aplikuje technologie raženého betonu. Jiné povrchové úpravy se pochopitelně uplatní při aplikaci na beton použitý v interiéru, jiné na exteriérové betony.

EXTERIÉROVĚ VYUŽÍVANÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Dekorativní ražený beton

Dekorativní ražený beton je povrchová úprava, která spojuje trvanlivost a odolnost betonu s krásou přírodních materiálů. Speciálně upravované povrchy vznikají ražením dekorativního prvku speciálně vyrobenou raznicí ještě do čerstvé betonové desky. Po uplynutí 2 - 3 dnů se beton omyje a jakmile vyschne, nanese se na něj speciální ochranný lak.

Vymývaný beton

Dalším dekorativním povrchem betonu je beton vymývaný. Vyznačuje se skvělými  protiskluznými vlastnostmi, a tak je často využíván na zahradách. Cementová směs obsahující kamínky různých druhů, tvarů a rozměrů je aplikována jednak na čerstvý, ale klidně i starý betonový povrch v tloušťce mezi 2 - 4 cm, přičemž vytváří souvislou povrchovou vrstvu. Jsou-li použity zabarvené kamínky, výsledný vzhled pak bývá naprosto nezaměnitelný.

 

Přejít na produkty z betonu

Stříkaný beton  

Stříkaný beton nebo také stříkaná dlažba je povrchová úprava, jejímž výsledkem je velmi odolný povrch, který se dobře udržuje a zároveň má protiskluzné vlastnosti, navíc i vysokou odolnost vůči chemickému i mechanickému poškození. Stříkaný beton je vzhledem ke své univerzálnosti a rovněž dlouhé životnosti předurčen k   použití v exteriéru. Aplikován je na již hodové povrchy, a to ve 2 - 3 milimetrové vrstvě.

Betonové překrytí

Na dokončení překrytí anebo na renovaci již existujících povrchů je používán systém betonového překrytí. Ve vrstvě 1 - 2 cm je aplikována barevná směs jako pokryvná vrstva. K tvorbě patřičného dekoru se použije raznice a následné dobarvení se provádí speciální lakem, který je zabarvený a vytvoří na povrchu požadovanou patinu.  

INTERIÉROVĚ VYUŽÍVANÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Penetrační nátěr na beton

Penetrační nátěry na beton sjednocují savost podkladu. Nejčastěji slouží jako adhezní můstek pro podlahy. Ve většině ostatních případů je penetrační nátěr určen pro nekonstrukční pohledové betony.

Uzavírací nátěr na beton

Tento typ povrchových úprav betonu má za úkol zvýšit odolnost betonu vůči chemikáliím, vůči poškrábání, ale třeba i vůči blednutí vlivem UV a UVB záření. Měl by zajistit také odolnost vůči oděru.

Protiskluzový nátěr na beton

Ke snížení rizika uklouznutí anebo pádu, a to jak ve venkovních, tak v interiérových prostorách slouží protiskluzový nátěr na beton.
Velmi často se v praxi setkáváme zejména s dvousložkovými epoxidovými  rychleschnoucími nátěry s vysokým podílem pevných částic.

Hydrofobní nátěr na beton

Tento druh nátěru se používá k ošetření porézních povrchů, mezi které patří i  betonové povrchy. Zajišťuje ochranu betonu v případě přilnavosti kapalin. Jedná se obvykle o nástřiky či nátěry na bázi nanotechnologií. Tato nano impregnace na beton je spolehlivý způsob, jak zajistit povrchovou úpravo betonových podlah jejich izolaci vůči kapalinám.

 

Článek