Postavte si zahradní sklípek svépomocí

Vhodným doplňkem vlastního skleníku je také zahradní sklípek, kde můžete pěkně po ruce skladovat vypěstované ovoce nebo zeleninu (nikoli však oboje dohromady, k tomu se vrátíme na konci článku). Ke sklípku si budete muset vyřídit stavební povolení, ale nelekejte se – vybudovat jej svépomocí není nic složitého, obzvlášť s naším podrobným návodem!

Vhodným doplňkem vlastního skleníku je také zahradní sklípek, kde můžete pěkně po ruce skladovat vypěstované ovoce nebo zeleninu (nikoli však oboje dohromady, k tomu se vrátíme na konci článku). Ke sklípku si budete muset vyřídit stavební povolení, ale nelekejte se – vybudovat jej svépomocí není nic složitého, obzvlášť s naším podrobným návodem!

1. Rozvržení sklípku

V prvním kroku si musíte důkladně rozmyslet rozměry a vnitřní rozvržení prostoru. Typickým uspořádáním je například 1-1,5 m široká ulička naproti dveřím a po stranách mohou být nainstalované poličky (s volným prostorem pod nimi pro větší bedny).

Nešetřete a buďte vždy raději velkorysejší, co se celkového půdorysu sklípku týče – příliš mnoho prázdného prostoru je menší zlo, než když se vám bude úroda mačkat od podlahy až po střechu (sklípky jdou totiž dost obtížně zvětšovat).

Zároveň byste se měli vyhnout dveřím na severní a jižní straně – na severní straně vás může trápit kombinace sněhu a „severáku” a kvůli dveřím orientovaným na jih se může sklípek nezdravě přehřívat v letních měsících.

2. Umístění sklípku a analýza podloží

Sklípek může stát prakticky kdekoli, ale nejvhodnější je umístit jej do svahu (měl by totiž být zasypán alespoň 90 cm vysokou vrstvou zeminy). Na druhou stranu však není vhodné zahájit stavbu pod svahem, na němž už stojí jiná stavba – nutné zpevňování a zajišťování před ujížděním obvykle vyjde dráž než celý sklípek.

Je nutné také důkladně zjistit vlastnosti podloží, kam chcete sklípek zasadit. Kromě zřejmých problémů se skálou nebo podzemními vodami není vhodné stavět na navážce (je nestabilní a sklep vám může ujet) nebo v bývalém řečišti.

3. Suchý sklep vs. vlhký sklep

Můžete také narazit na tyto dva termíny, které si na následujících řádcích stručně vysvětlíme:

Suchý sklep je spíše takové skladiště třeba pro kolo nebo uhlí. Není v něm žádná vlhkost (přirozená ani umělá), nemůže v něm vzniknout rosný bod a tím pádem není vhodný pro skladování potravin. Suché sklepy mají dokonalou hydro i tepelnou izolaci a obvykle jsou také vytápěné.

Mokrý sklep aktivně využívá podzemní vlhkost, drží ji v rozmezí 60-80 % a vytváří tak příznivé podmínky pro jablka, brambory a další plodiny. Mokré sklepy nemají izolovanou podlahu (jen po obvodu, aby se vlhkost nevzlínala do zdiva) a využívají faktu, že země v létě sklep ochlazuje a v zimě ohřívá.

4. Konstrukce sklípku

Máte vyřízené povolení, rozmyšlené umístění, připravený stavební plán a dostatek materiálu? Pak můžeme konečně zahájit samotnou konstrukci sklípku.

Jak již bylo řečeno, pasy po obvodu vylijte betonem. Na podlahu nám postačí nasypat vrstvu drtě, kačírku o tl. 15 - 20 cm. Pokud hrozí tlaková voda, je nutné vybetonovat celou desku a na ní následně vyskládat ztratné bednění.  Pokud nic nehrozí, stačí nám na vylité pasy po zatuhnutí klást ztratné bednění. Před zatuhnutím do betonu umístíme armování. V případě dokonalého vylití (zhutnění) ztratného bednění nemusíme pak z venkovní strany ani natahovat hydroizolaci. Ztratné bednění nám dokáže vytvořit železobetonovou vanu, která nepropouští vodu. Pokud budete ve sklípku chtít svítit elektřinou, postačí rozvody před dokončením natáhnout do ochranných lišt po stěnách.  Drenážní roury je vhodné položit po třech stranách základu (strana u dveří je do spádu pryč od sklípku), aby zachycovaly větší nápory dešťové nebo podpovrchové vody.

Strop můžete buď dělat ručně (podšalovaná a vybetonovaná základová deska s kari sítěmi), mnohem snadnější však pro vás bude sáhnout po komplexním stropním systému TRIME, neboli kombinaci betonových stropních vložek a filigránových trámců (více informací zde).

Klíčové je také zakomponovat větrání (obvykle mřížkou ve stěně opatřenou posuvnou klapkou a doplněnou větrací šachtou ve stropě). Ve sklípku však samozřejmě nesmí být průvan. Ideální časové období pro pozvolnou výměnu vzduchu v celém prostoru jsou 3-4 dny.

Závěrem

Pokud potřebujete v jednom sklípku skladovat ovoce a zeleninu zároveň, oddělte prostory příčkou (a mějte vyřešené větrání pro obě části) – ovoce totiž rádo zachytává zeleninové aroma. Ovoce byste také měli skladovat v nízkých bedýnkách na suché a měkké podložce, dobrou službu prokáže sláma.

Pokud potřebujete pomoci s libovolnou částí stavby sklípku (projektování, zajištění stavebních materiálu i realizací samotné stavby), rádi vám pomůžeme – kontaktní údaje naleznete zde.

Inspirace