Jak na budování základové desky domu

Mnozí z nás se rozhodují pro stavbu základů rodinného domu svépomocí. K tomu je třeba mít nejen stavební povolení, ale také objednat těžkou techniku a zajistit si geodeta pro vyměření základů stavby domu. Pokud jste se k tomu odhodlali také, naše firma vám zajistí nejen většinu potřebného materiálu, ale také odbornou radu. Stačí, když na nás kontaktujte. Postaráme se o to, abyste měli dostatek materiálu i odborné pomoci.

Co je to základová deska

Základová deska stavby je zároveň základem celého budoucího rodinného domu. A tak by se mělo dbát na vysokou kvalitu. Lze tu velmi ušetřit. Bohužel většina těchto úspor velmi souvisí s kvalitou a následnými chybami (deformacemi). A tyto chyby nelze opravit(nebo velmi nákladně).

Ve většině případů ji tvoří základové pásy. Na vyrovnané základové pásy se pak klade ztracené bednění, které v současnosti představuje velkou materiálovou úsporu a zpřesňuje a urychluje stavbu. Následuje základová deska. Poté se navařuje hydroizolace. Na vyztužení betonu je zapotřebí výztuž. Používá se betonářská ocel, drátky, vlákna.

Než začnete stavět potřebujete:  

 • povolení ke stavbě
 • zaměření základů
 • výpočet spotřeby materiálu
 • objednávka těžké techniky (bagr, nákladní auto, pěchovací stroje, betonmix, betonpumpa,..)

Bez těchto náležitostí se žádná stavba neobejde. Povolení ke stavbě získáte na místně příslušném stavebním úřadu. Geometrický plán pro zaměření stavby, který vám připraví geodet, vás přijde cca na 4 tis. Kč. A v následujících bodech se už můžete obrátit na naši  firmu. My vám dodáme potřebný materiál na stavbu, ale můžete si u nás objednat rovnou i jeho dopravu na váš pozemek. Využít můžete také naši betonpumpu anebo domíchávače betonových směsí, které zajistí nejen dopravu, ale i aplikaci betonu na základovou desku. Po vybetonování desky přichází na řadu její vytvrdnutí.   

Přejít na produkty z betonu

Drátkobeton a vláknobeton zajišťujeme. Pro zvýšení odolnosti základové desky je možno použít krystalizační přísadu do betonu.

Základová deska domu - postup

Pouze heslovitě uvádíme postup při budování základové desky domu. Pochopitelně se tyto stavební práce mohou lišit případ od případu, zvláště tehdy, pokud jsou v plánu stavby domu jistá specifika anebo má stavba netradiční podloží.

 • zaměření základů a laviček
 • vybagrování základů
 • položení zemních pásů s vyvedením ke kanalizaci a rozvaděči elektřiny
 • umístění výztuží
 • zalití pasů
 • založení 1. a dalších řad ztraceného bednění
 • vylití bednění betonem
 • závoz recyklovaným betonem anebo stavební sutí
 • uložení výztuží pro desku
 • vylévání betonem a uhlazování vibrační lištou

Materiál potřebný ke zbudování základové desky

Cena za základovou desku může být v individuálních případech velmi odlišná. U staveb svépomocí vždy záleží na ceně za materiál a také na dostupnosti těžké techniky a levné pracovní síly nejčastěji z řad rodinných příslušníků a přátel. Doménou naší firmy jsou stavební materiály. Věnujme se tedy problematice jejich výběru s ohledem na stavbu domu svépomocí.

 • Beton - pro vaši stavbu můžeme dodat beton v podobě několika základních směsí, přičemž každá z těchto směsí má stanovenou pevnost v tlaku a odolnost vůči vlivům prostředí. Pro stavbu domu se nejčastěji využívají výplňové betonové směsi. Jaký druh a specifikaci vám určí projektant. Přepravu betonových směsí můžeme zajistit s využitím autodomíchávačů. Nabízíme také možnost použít betonpumpu, která s využitím přídavných hadic může zajistit dodávku betonu i do těžko přístupných míst. Drátkobeton a vláknobeton zajišťujeme.    
 • Štěrkopísek - doprava materiálu s možností vykládky na místě. Pro přepravní služby využijte na našich stránkách objednávkový formulář.
 • Betonářskou výztuž - výztužné železné pruty a KARI sítě nedodáváme. Lze je zakoupit ve stavebninách nebo firmách s hutním materiálem.
 • Kari sítě - typ kari sítí je podle projektu stanoven předem statikem nebo projektantem. Bez jejich odsouhlasení nelze typ změnit! Kari sítě nesmí být po stranách v přímém styku s bedněním. Pro pokládku kari sítí se využívají podložky.   
 • Recyklovaný beton, nebo stavební suť - betonový recyklát se doporučuje ve dvojí různé struktuře. Nejdříve se recyklátem dosype volný prostor mezi vybetonovanými pásy a poté se provede zhutnění a následné dosypání jemnějším betonovým recyklátem.
Inspirace