Co je to suchý beton a z čeho se skládá

Suchý beton je obecné označení pro beton, či potěr, jenž neobsahuje přidanou záměsovou vodu. Je v něm obsažena pouze vlhkost z kameniva. Suchý beton je tedy směsí kameniva, cementu a dalších přísad, například výztužných vláken. Ještě před tím, než je použit na stavbě, doporučuje se přemíchat jej v míchačce.

Suchý beton je vyráběn v konzistenci S1 a převáží se pomocí sklopek (nákladních aut s korbou) anebo i mixem (speciální postupy použití). S ohledem na obsaženou vlhkost je doba zpracování suchého betonu stejná jako u zavlhlých betonů anebo potěrů, což je obvykle 2 - 3 hodiny od namíchání. V závislosti na teplotě a okolním prostředí se obvykle liší doba jeho zpracování. Při vyšších teplotách, kdy dochází k rychlejšímu odpařování vody, se doba jeho zpracování logicky zkracuje.

Suchý beton se vyrábí jak pro ruční zpracování, tak pro zpracování průmyslové

Typy suchých betonových směsí

 • hotová suchá betonová směs
 • hotová suchá plastická betonová směs
 • betonová suchá opravárenská směs
 • suchá drenážní betonová směs
 • suchá betonová směs pro podlahy

Konzistence betonu

Odpor proti přetváření, to je vlastně konzistence čerstvého betonu. Ta vyjadřuje sypkost, či naopak tekutost betonu. Konzistence je dělena do několika tříd, a to podle zvolené metody zkoušení. Pro zkoušení konzistence betonu jsou určeny čtyři základní metody:

 • podle rozlití
 • podle stupně zhutnění
 • podle sednutí kužele
 • podle zkoušky VeBe

Důležitost doby zpracování a vliv počasí

Nejvhodnějším počasím pro ukládání betonu jsou dny, kdy se teplota pohybuje mezi 15 a 25 °C a navíc je dostatečně vysoká relativní vlhkost vzduchu. Při vyšších teplotách je už nutné beton co nejrychleji zpracovat. Rychleji totiž tvrdne, neboť dochází k rychlému odpařování vody z jeho povrchu. Tomu se dá zabránit  přikrytím betonu PE fólií. Naopak, jakmile teploty vzduchu klesnou pod 5°C, způsobí to zastavení procesu tvrdnutí betonu. Z betonu se odpaří voda, která se odpařuje i při takto nízkých teplotách a následkem toho dojde k znehodnocení betonu.  

Přejít na produkty z betonu

Jak beton správně míchat

Vždy je výhodnější na míchání betonu použít míchačku. Pro stanovení vhodného poměru cementu, štěrku a vody existují tabulky a také přepočty na litry. Obvykle se počítá jako jeden díl =  jedna lopata. Obecně je doporučováno využít pro získání kvalitního betonu 2,3 díly štěrku a 1 díl cementu. Podle požadovaného druhu práce se pak přidává voda.

Jak poznáme dobrý beton? Měl by se v míchačce převalovat a při vysypání do stavebního kolečka by měl vytvořit kužel. Po uložení by neměl odlučovat vodu. Řídké betony s vysokým obsahem vody bývají po vytvrdnutí velmi prašné, nasákavé a mají nízkou odolnost vůči mrazu. Mrazuvzdorný beton musí obsahovat malé vzduchové póry. Ve stavebninách lze sehnat provzdušňující přísadu do betonu. 1l přísady Vám vystačí na 10 m3 betonu.

Možnosti využití suchého betonu

Suché betonové směsi, to je suchý beton v pytlích, vychází finančně dráž, než klasický beton namíchaný v betonárně. Ovšem při menší ploše se práce se suchými betonovými směsmi vyplatí, hlavně kvůli snadnější manipulaci. Suché betonové směsi obsahují jemnější plnivo a větší množství cementu, díky tomu je možné dosáhnout přesnější roviny.  

 • drobné betonářské práce - postačí suchá pytlovaná betonová směs, je nutné přidat záměsovou vodu      
 • podlahové potěry - s proměnlivou tloušťkou povrchu. Pozor! Příliš vlhké podlahové betony se těžko vyrovnávají a po odpaření vody se mohou drolit, nebo na některých  místech propadat!        
 • vyspádování teras balkonů a lodžií, koupelen, sprch a prádelen - nedoporučuje se používat pro povrchy namáhané obrusem
 • podklad pod dlažby a schody
 • podklad stropů a opěrných zdí  
Článek