Beton je moderním materiálem

Dříve pro beton platilo, že jej mají rádi architekti, ale běžní uživatelé jej nesnášejí. Dnes už je situace ale poněkud odlišná. Stále více uživatelů si k betonu nachází přímou cestu, vítá jeho kvalitu, odolnost, variabilitu a dokonce i jeho drsnou eleganci. Stále více investorů se uchyluje k tomu, že si u architektů zadávají dům z  betonu. Společně pak vybírají z možností povrchových úprav, barevných odstínů a dalších návazností na okolní prostředí domu.

Beton jako stavební kompozit je tvořen z plniv, pojiv, vody a dalších příměsí a přísad. Ty pak modifikují jeho vlastnosti. Jako plnivo je do betonu využíváno kamenivo různých frakcí. Funkci pojiva převzal cement a přísadami a příměsemi bývají buďto urychlovače, nebo zpomalovače tuhnutí, plastifikátory a další prvky.

Výhody betonu

Největší výhoda betonu je jeho všestrannost. Z betonu mohou vznikat celé obytné komplexy, ale i malé dekorační předměty. Beton nalézá své uplatnění nejen v exteriéru, ale stále častěji se s ním setkáváme i v interiérech. V rodinných domech ho najdeme prakticky všude, a to od základů až po střechu. V systému ztraceného  bednění zajišťuje jak statickou funkci, tak funkci tepelně akumulační. Především u  pasivních a nulových domů je funkce akumulace tepla nesmírně žádaná. Tento  moderní typ domů tedy nejraději pracuje právě s betonem, který se tak stává moderním materiálem.    

Další výhody betonu jsou odolnost, pevnost a barvitelnost a také jistý druh elegance. Vzhledem k vysoké pevnosti betonu se bez něj neobejde většina zdících systémů.                                  

Přejít na produkty z betonu

Betonové produkty

  • Betonové prefabrikáty (od nejmenších prvků až po velkoplošné konstrukční panely)
  • Betonové střešní krytiny (střešní tašky, hladké tvarovky)
  • Pohledový beton (interiér, exteriér)
  • Betonové podlahy
  • Beton na zahradě (dlažba, zatravňovací dlažba, ploty, zídky, pojezdové plochy, palisády)
  • Betonové drobnosti (stolky, židle, květináče, lampy, vázy, truhlíky, stojany)

Snad nejčastějším způsobem využívání betonu jsou volně lité betony následované formou prefabrikovaného betonu. Například rodinné domy jsou vyráběny z velkých stěnových a panelových desek. Výhodou je rychlost stavby a možnost využít poměrně subtilní betonový prvek vzhledem k jeho  velké únosnosti. Tím se významně šetří zastavěná plocha.

Betonové střešní krytiny mají velkou výhodu v dlouhé trvanlivosti, odolnosti ale i v nízké ceně. Střešní tašky se vyrábějí z vibrolisované betonové směsi s malým obsahem vody. Obvyklý akrylátový nástřik zabraňuje vzniku plísní a ukládání nečistot na jejich povrchu. Možnost zakoupit tašky v různém barevném provedení a v širokém výběru profilování je činí ještě oblíbenějšími.

Monolitický beton nachází uplatnění také ve většině stropních konstrukcí. V interiéru i exteriéru je dnes pohledový beton již vítaným moderním materiálem. Tvoří také součást ztužujících věnců.

Neméně moderní jsou i lité betonové podlahy. Aby bylo dosaženo co nejmenšího  počtu spár, využívá se nejčastěji ručně kletovaný beton s minimálním počtem dilatačních spár.   

Beton se stal také nedílnou součástí zahrad. Hlavně moderní betonové dlažbě se nedá upřít velký úspěch. V zahradách a na příjezdových cestách k domům a do garáží se uplatňuje velmi často zatravňovací betonová dlažba. Betonové dlažby jsou odolné vůči vlivu chemikálií, jsou protiskluzné, mrazuvzdorné a v nabídce je naleznete v mnoha barevných variantách. Řadu pozemků dnes již ohraničují betonové ploty a zídky.

Nabídka betonových prvků pro využití v zahradách však zdaleka nekončí u dlažby. Uživatelé mohou vybírat také z truhlíků, květináčů, váz, ale i obrubníků, palisád a schodových tvarovek a rovněž některých kusů zahradního nábytku jako jsou například stoly a lavice.     

Description: Comp_68692046.jpg

Sanace betonu

Beton jako stavebně konstrukční materiál vyžaduje také ochranu a v jistých případech i opravy. Zvláště vlivem působení vody, zmrazování a tání, vlivem koroze, ale i mnoha dalších vlivů může docházet k poruchám betonu. Opravná stěrka, opravná malta, impregnační nátěry na beton a další přípravky slouží k injektážím, správkám výtluků, impregnaci a řešení dalších problémů vzniklých jak u nových, tak u starých betonových konstrukcí.     

Suchý a zavlhlý beton

V případě suchého betonu hovoříme o takové kompozitní směsi, která neobsahuje žádný přídavek záměsové vody. Zavlhlá směs pak obsahuje minimální množství vody nutné k vytvrdnutí betonu. V suchém betonu  je obsažena pouze vlhkost, která je získaná z kameniva. Před využitím na stavbách je nutné ho přemíchat (dodat vodu). Od namíchání v betonárně by doba zpracování suchého betonu neměla překročit 3 hodiny. Ovšem v závislosti na teplotě se může doba zpracování suchého betonu měnit. Například při vyšší teplotě se vlivem rychlejšího odpařování vlhkosti doba zkracuje. Zavlhlý beton se už nepřemíchává, ale rovnou používá. Doba zpracování je velmi podobná suché směsi.

Máte zájem o některý z našich produktů? Kontaktujte nás!

 

Článek